ook voor vergunningvrij bouwen gelden regels


Ook voor vergunningvrij bouwen gelden strikte regels. Denk niet ‘ik heb geen vergunning nodig, dus ik kan ongehinderd bouwen wat ik wil’. Wie dat denkt, komt van een koude kermis thuis. In het gunstigste geval kan er alsnog een vergunning worden aangevraagd. En anders moet het pas gebouwde helemaal weer worden afgebroken. Met alle financiële schade van dien.

Met de verruiming van het vergunningvrij bouwen, heeft de overheid ook meer verantwoordelijkheid bij de burger gelegd. Wie bouwt, moet weten of daarvoor al dan niet een vergunning nodig is. Er zijn verschillende manieren om daar achter te komen:

 • vergunningscheck op Omgevingsloket online
  Dit kunt u zelf altijd doen. Maar hier schuilt ook een gevaar: de uitslag geeft geen garanties. Wie één vraag fout opvat of één antwoord verkeerd invult, kan al een verkeerd advies krijgen. Bovendien speelt het bestemmingsplan - dat van gebied tot gebied verschilt - ook een rol. En dan zijn er nog de vereisten van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Kortom, de uitkomst van deze check geeft zeker geen garanties.
 • informatie inwinnen op gemeentehuis
  De gemeente geeft alleen mondeling antwoord op vragen. Eén moment van elkaar verkeerd begrijpen kan dan grote gevolgen hebben. Formeel hoeven er bij een vergunningsvrij bouwwerk geen stukken bij de gemeente te worden ingediend. Maar wie vooraf geen stukken indient heeft niet de garantie dat het bouwwerk wel echt vergunningvrij is.

Wie zonder vergunning bouwt op basis van mondeling advies of op basis van online advies uit de vergunningscheck neemt een groot risico!


regels voor vergunningvrij bouwen
Wie een omgevingsvergunning moet aanvragen, krijgt deze vergunning schriftelijk en kan daarin precies lezen aan welke eisen het bouwwerk moet voldoen. In geval van vergunningvrij bouwen zijn er ook strikte regels. Die worden alleen niet zwart op wit verstrekt. En toch gelden ze. En wie zich niet aan die regels houdt, ondervindt daarvan zeker de gevolgen. En die kunnen heel groot zijn.

enkele eenvoudige richtlijnen
 • vergunningvrij betekent niet regelvrij
 • uw bouwwerk moet altijd voldoen aan het bouwbesluit
 • u moet kunnen aantonen dat uw bouwwerk constructief in orde is
 • u moet kunnen aantonen dat de lichtinval voldoende is
 • u moet kunnen aantonen dat uw bouwwerk voldoende wordt geventileerd
 • de gemeente kan optreden tegen het uiterlijk van uw gebouw

ons voorlopig mondeling advies
Bouwkundig Ontwerpburo Wilzing staat u graag terzijde om de vraag te beantwoorden of u al dan niet een omgevingsvergunning moet aanvragen. Wij onderzoeken dit op verschillende manieren. Maar hoe betrouwbaar ons gratis en geheel vrijblijvend voorlopig mondeling advies ook is, wij kunnen er geen garantie op geven.

schriftelijke bevestiging

De enige volledig betrouwbare toezegging dat er zonder vergunning gebouwd mag worden, is een schriftelijke bevestiging van uw gemeente. In dat geval sturen wij de gemeente een omschrijving van de wensen van de klant, eventueel foto’s en een eenvoudig schets. Van de gemeente krijgen wij dan een schriftelijke bevestiging dat het gaat om een vergunningvrij bouwwerk.

vrijblijvende offerte
Voor de schriftelijke aanvraag met schriftelijke bevestiging van de gemeente maken wij graag een geheel vrijblijvende offerte. De kosten hiervoor zijn relatief gering.