wij nemen de aannemer veel voorwerk uit handen


Onze ervaring is dat veel aannemers het gevoel hebben dat zij erg veel voorwerk moeten doen voordat zij daadwerkelijk aan een bouwproject kunnen beginnen. Maar dat is helemaal niet nodig. Wij nemen de aannemer veel voorwerk uit handen.

Wij zijn gespecialiseerd in al het voorbereidend werk van bouwkundige projecten en nemen graag het voortraject van bouwprojecten van de bouwondernemer over. Zo kan de aannemer zich volledig bezighouden met datgene waarin hij als aannemer gespecialiseerd is: het uitvoeren van bouwprojecten.

hoe werkt het?
Eigenlijk is het heel simpel. Wanneer een klant een aannemer benadert voor een bouwproject, gaat de bouwondernemer met deze klant in gesprek. In dit gesprek kan de klant er – in overleg met de aannemer – voor kiezen de rest van het voortraject met ons te doorlopen.

Kiest de klant daarvoor, dan keren wij na afloop van dit voortraject bij de aannemer terug met het complete pakket aan vergunningen en tekeningen en kan er meteen worden begonnen met de bouw of verbouw. En wij houden tijdens dit traject zowel de aannemer als de klant op de hoogte van alle ontwikkelingen. Desgewenst blijft de aannemer betrokken bij het gehele voortraject en is hij aanwezig bij alle gespreken.

Voordelen voor de aannemer
  • Hij maakt geen kosten voor het voortraject van bouwprojecten.
  • Het risico, dat de klant alsnog afhaakt na (gratis) voorwerk, komt geheel voor onze rekening.
  • Hij is af van de verantwoordelijkheid – en daarmee ook de kopzorgen – die de voorbereiding van bouwprojecten met zich meebrengt.
  • Hij kan zijn creativiteit geheel aanwenden voor uw specialisme, het bouwen op zich.
  • Het voorwerk wordt verricht door een specialist op het gebied van onder meer wetten, regels en vergunningen op bouwgebied, waardoor dit werk goed gebeurt.

Vrijblijvend gesprek

Voor al onze klanten geldt onze slogan 'ieder bouwplan begint met een vrijblijvend gesprek'. De klant komt bij ons langs of wij bij de klant voor een eerste kennismaking. Zonder verdere kosten of verplichtingen bespreken wij de plannen met de klant.