onafhankelijk investeringsplan voor (ver)bouw bedrijfspand


Een goed begin is het halve werk. Dat is zeker het geval wanneer u als ondernemer een nieuw bedrijfspand wilt gaan bouwen of een bestaand pand wilt verbouwen. Geheel kosteloos maken wij voor u een eerste, eenvoudige schets en globale kostenindicatie. Tegen minimale vergoeding krijgt u van ons een compleet investeringsplan. Bovendien toetsen wij uw bouwplan bij de gemeente aan het betreffende bestemmingsplan, het Bouwbesluit en de Welstandsnota.


onze werkwijze
In vier stappen komen wij tot een onafhankelijk investeringsplan. Dit betekent dat wij niet gebonden zijn aan een bouwonderneming, maar u onafhankelijk advies geven.

Deze vier stappen zijn:

stap 1
Wij gaan met u in gesprek om uw plannen en wensen te inventariseren.


stap 2
Wij maken op basis van het gesprek geheel kosteloos een eenvoudige schets van het te (ver)bouwen bedrijfspand en een globale kostenraming van het project.


stap 3
Wij gaan met deze schets naar het gemeentehuis om te informeren naar alle mogelijkheden en beperkingen op basis van omgevingsvergunning, bestemmingsplan, Bouwbesluit en Welstandsnota.


stap 4
Wij maken desgewenst voor u een complete investeringsberekening, met daarin onder meer een raming van de bouwkosten en een uitgebreide schets. Afhankelijk van de omvang van het bouwproject brengen wij hiervoor gemiddeld 750 euro (excl. btw) in rekening.

Deze toetsing en investeringsberekening geven u alle relevante informatie op basis waarvan u de juiste beslissingen kunt nemen over de haalbaarheid van uw plan.


geldverstrekker
Ook voor uw geldverstrekker(s) is deze investeringsberekening van groot belang. De berekening bevat voor de geldschieter een schat aan informatie, wat het voor u een stuk eenvoudiger maakt om de financiering te regelen.


definitief bouwplan
Wanneer u besluit uw nieuwe bedrijfspand te gaan bouwen of een bestaand pand te verbouwen, dan is de investeringsberekening een uitstekende basis voor uw definitieve bouwplan. Een plan dat wij overigens ook graag voor u uitwerken. Uiteraard bent u daarbij geheel vrij in de keuze voor een aannemer