een goede bouwtekening voorkomt fouten en discussies


De mens is bijzonder creatief. Ideeën worden eerst in onze gedachten gevormd, voordat ze op papier worden gezet. Om de ideeën, die je zelf in je hoofd hebt, zo exact mogelijk door iemand anders te laten uitvoeren, dient het op papier zetten zo helder en duidelijk mogelijk te gebeuren. Goede tekeningen zijn dus erg belangrijk.

De gemeente vraagt om tekeningen om bouwplannen te kunnen toetsen aan voorschriften en om voor te kunnen leggen aan de welstandscommissie. Een aannemer heeft tekeningen nodig om de kosten van een project uit te rekenen en uiteindelijk werktekeningen om het gebouw te (ver)bouwen.

Een goede tekening verschaft duidelijkheid en voorkomt daarmee discussies en fouten. Ook zijn het voor u contractstukken waarmee u de aannemer kunt aanspreken, mocht hij iets anders uitvoeren of andere materialen gebruiken dan op de tekeningen staat aangegeven.

Wij zijn er daarom van overtuigd dat u de kosten van een goede tekening ruimschoots terugverdient tijdens de bouw.