u moet vooraf weten wat kan en mag


Wie wil bouwen, moet voldoen aan vele wetten en regels. Daarom is het goed om te weten wat er allemaal mag en moet, nog voordat u begint met het uitwerken van uw plannen. Alle vragen die u op dit vlak heeft, kunt u bij ons kwijt. Wij zorgen ervoor dat u antwoord krijgt op al uw vragen.

vergunningen

Voor sommige bouwwerken is een omgevingsvergunning vereist, in andere gevallen is bouwen vergunningvrij. Of er al dan niet een vergunning vereist is, is afhankelijk van onder meer het soort bouwwerk en omgevingsomstandigheden.

bouwbesluit

Wie gaat bouwen, moet voldoen aan het bouwbesluit. In dit besluit staan technische minimumeisen op het gebied van:

  • veiligheid
  • gezondheid
  • bruikbaarheid
  • milieu

En dan zijn er nog de eisen van welstand en het geldende bestemmingsplan.

gemeente

Uiteraard is het mogelijk om hierover contact op te nemen met de gemeente. Daar is alle benodigde informatie bekend en aanwezig. De ervaring leert echter dat al deze regels en de relatie tussen diverse regels voor veel mensen zo ingewikkeld is, dat zij er met de informatie van de gemeente niet uit komen. Hoe goed die voorlichting ook is.

vrijblijvend
Wij zijn goed op de hoogte van de complete regelgeving op het gebied van bouwen. Bovendien gaan wij voor ieder bouwplan naar de gemeente om alle mogelijkheden door te spreken. Dit alles doen wij geheel vrijblijvend. Mocht een bouwplan niet doorgaan, dan heeft u dus geen onkosten gemaakt.

contact
Heeft u dus plannen voor bouw of verbouw, schroom niet om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch, maar u kunt ook bij ons langskomen. En op uw verzoek komen wij bij u langs.