alles op het vlak van bouwvoorbereiding en -begeleiding

Wat u ook wilt bouwen of verbouwen, wij bieden een compleet pakket diensten voor de bouwvoorbereiding en –begeleiding. Op professionele wijze begeleiden wij het voortraject en het bouwproject van A tot Z.


Een overzicht van onze diensten welke wij voor u kunnen verzorgen:

 • formuleren programma van eisen
 • locatieonderzoeken
 • haalbaarheidsonderzoeken
 • kostenramingen
 • voorlopige schetsontwerpen
 • definitieve schetsontwerpen
 • bestektekeningen
 • 3D ontwerpen
 • technische tekeningen
 • technische bestekken
 • installatietekeningen
 • installatiebestekken
 • werktekeningen
 • constructieberekeningen
 • constructietekeningen
 • ventilatieberekeningen
 • daglichttoetredingberekeningen
 • energieprestatieberekeningen
 • isolatiewaarde berekeningen
 • akoestische berekeningen
 • flora en fauna onderzoeken
 • archeologische onderzoeken
 • brandveiligheidsberekeningen
 • asbestinventarisatie 
 • historischeonderzoeken
 • milieuaanvragen
 • aanbestedingen
 • aanvraag omgevingsvergunning
 • selecteren aannemers/onderaannemers
 • bouwbegeleiding
 • bouwtoezicht
 • bouwvergaderingen
 • directievoering
 • opleveringen