Stappenplan

Wij geven in het kort aan welke stappen worden doorlopen in een samenwerking met Wilzing.

head image

1. Vrijblijvend gesprek

Bouwen of verbouwen is in de meeste gevallen een veelomvattend, ingrijpend en kostbaar project. Het is dus aan te bevelen om hier goed geïnformeerd aan te beginnen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Een bouw- of verbouwproject begint bij ons altijd met een vrijblijvend gesprek.

2. Inzichtelijke offerte

De kosten van Bouwkundig Ontwerpburo Wilzing en eventueel bijkomende werkzaamheden van derden, krijgt u volledig uitgewerkt in een gedetailleerde offerte.

U gaat alleen voor het beste resultaat. Dan heeft u een uitstekend ontwerp nodig én een goede check van de mogelijkheden van het omgevingsplan. En heeft u al nagedacht over de vormgeving, het kleurgebruik of de materiaalkeuzes? Wij helpen u graag. Met een 3D-impressie geven we u bovendien een goede indruk van uw toekomstige bouwwerk.

3. Schetsontwerp

Wanneer wij het programma van eisen samen met u hebben vastgesteld werken wij deze uit tot een eenvoudig schetsontwerp. De eerste schets geeft u een idee van de mogelijkheden binnen uw project. Heeft u voldoende aan alleen 2D tekeningen, dan werken wij de schets uit tot een definitief ontwerp en slaan we de 3D impressies over.

50-image
50-image

4. Virtuele wandeling in BIMx

Wilt u alles in 3D bekijken. Dan worden er van meet af aan BIMx modellen gegenereerd, die we samen met de u doorlopen middels computer, smartphone, tablet en VR bril. Een virtuele wandeling, zowel binnen als buiten maakt een ontwerp inzichtelijk voor iedereen.

5. 3D impressie

Nadat wij het schetsontwerp en de BIMx met u hebben besproken, verwerken wij de op- en aanmerkingen in het ontwerp. De ruimtelijke relaties, de verschijningsvorm, hoofdmaatvoering en de toe te passen materialen leggen wij vervolgens in het definitief ontwerp vast. Met een 3D-impressie van het definitieve ontwerp geven we u alvast een scherpe indruk van uw toekomstige bouwwerk.

50-image

6. Video

Naast de 3D-impressie ontvangt u ook realistische video’s. De video’s zijn een fantastische weergave van hoe een ontwerp er in het écht uit zal komen te zien. De mensen, dieren en voertuigen die een interactie aangaan met uw ontwerp zullen de beelden tot leven laten komen. Kortom u krijgt een korte blik in de toekomst, die u gemakkelijk met familie, vrienden of collega’s kunt delen.

7. Vergunningen aanvragen

Wij vragen voor u de omgevingsvergunning aan. Ook onderzoeken wij vanzelfsprekend voor u of uw bouwwerk vergunningsvrij gebouwd kan worden.

8. Aannemer zoeken

De plannen zijn nu rond en wij maken een complete werkomschrijving van het bouwplan: het bestek. Op basis van het bestek en de tekeningen kunnen we een of meerdere aannemers vragen om een prijsopgave te geven van alle onderdelen van het bouwplan.

9. Bouwbegeleiding

Vanaf de start van de bouw tot oplevering wordt u betrokken bij het bouwproces van uw eigen woning, bedrijfspand of ander bouwwerk. Kiest u voor bouwbegeleiding? Dan kunt u op ons rekenen. Wij organiseren, afhankelijk van de grootte, bouwvergaderingen voor uw project waarin de voortgang en belangrijke beslissingen worden vastgelegd. Wij controleren het werk van de aannemer en lossen eventuele problemen op.

Ziet u op tegen de bouw of verbouwing? Dat is niet nodig. Wij willen graag dat u niet alleen tevreden bent over het eindresultaat, maar ook terugkijkt op een waardevolle en leuke periode.

Oplevering

Het moment. Het resultaat. Alles komt samen. De oplevering is de belangrijkste gebeurtenis van het bouwproces. De oplevering doen wij samen met u als opdrachtgever. Wij zorgen dat de aannemer de eventuele geconstateerde gebreken en restpunten naar wens verhelpt. Het eindresultaat zou zo moeten zijn als u zich heeft voorgesteld en het is voor ons belangrijk dat dat ook jaren na de oplevering nog zo is.