diensten

Het ontwerp van uw droomproject is maar een deel van ons werk. Wij adviseren u ook over bouwkosten, planning, contracten met de aannemer, wij maken berekeningen en zorgen voor de benodigde vergunningen. Voor sommige specifieke onderdelen hebben wij onze adviseurs. Kortom: wij maken niet alleen een mooi ontwerp, maar loodsen u door het hele bouwproces heen. Een uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden staan natuurlijk in een overzichtelijke offerte aangegeven.

een overzicht van onze diensten welke wij onder andere voor u kunnen verzorgen

 • formuleren programma van eisen
 • locatieonderzoeken
 • haalbaarheidsonderzoeken
 • bouwkundige kostenramingen
 • installatie kostenramingen
 • voorlopige schetsontwerpen
 • definitieve schetsontwerpen
 • bestektekeningen
 • technische tekeningen
 • technische bestekken
 • installatietekeningen
 • installatiebestekken
 • werktekeningen
 • constructieberekeningen
 • constructietekeningen
 • ventilatieberekeningen
 • daglichttoetredingberekeningen
 • energieprestatieberekeningen
 • isolatiewaarde berekeningen
 • toetsing bouwbesluiteisen
 • milieu prestatieberekeningen
 • klicmeldingen
 • bestemmingsplan wijzigingen
 • verkennend bodemonderzoek
 • sonderingen
 • landschappelijke inpassingen
 • waterbergingen tekenen / berekenen
 • akoestische berekeningen
 • flora en fauna onderzoeken
 • archeologische onderzoeken
 • brandveiligheidsberekeningen
 • asbestinventarisatie
 • historischeonderzoeken
 • AIM
 • aanbestedingen
 • aanvraag omgevingsvergunning
 • selecteren aannemers/onderaannemers
 • bouwbegeleiding
 • bouwtoezicht
 • bouwvergaderingen
 • directievoering
 • opleveringen