diensten

Het ontwerp van uw droomproject is maar een deel van ons werk. Wij adviseren u ook over bouwkosten, planning, contracten met de aannemer, wij maken berekeningen en zorgen voor de benodigde vergunningen. Voor sommige specifieke onderdelen hebben wij onze adviseurs.

Kortom: wij maken niet alleen een mooi ontwerp, maar loodsen u door het hele bouwproces heen. Een uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden staan natuurlijk in een overzichtelijke offerte aangegeven.

Een overzicht van onze diensten welke wij onder andere voor u kunnen verzorgen.

vooronderzoek

 • opstellen programma van eisen
 • locatieonderzoeken
 • haalbaarheidsonderzoeken
 • indiening principe verzoeken

bouwkundig

 • bouwkundige kostenramingen
 • installatie kostenramingen
 • voorlopige schetsontwerpen
 • definitieve schetsontwerpen
 • bestektekeningen
 • technische tekeningen
 • technische omschrijvingen
 • bouwkundige bestekken
 • installatietekeningen
 • installatiebestekken
 • constructieberekeningen
 • constructietekeningen
 • brandveiligheidsberekeningen

berekeningen

 • ventilatieberekeningen
 • daglichtberekeningen
 • BENG berekeningen (Bijna Energieneutrale Gebouwen)
 • RC berekeningen
 • toetsing bouwbesluiteisen
 • spuiventilatieberekeningen
 • MPG berekeningen (Milieu Prestatie Gebouwen)

activiteiten

 • bestemmingsplan wijzigingen
 • verkennend bodemonderzoeken
 • sonderingen
 • landschappelijke inpassingen
 • waterbergingen tekenen / berekenen
 • akoestische berekeningen
 • geluidberekeningen
 • verkeerseffecten
 • wegverkeerslawaai
 • stikstofdepositie
 • externe veiligheid
 • ecologische onderzoeken
 • archeologische onderzoeken
 • luchtkwaliteit
 • asbestinventarisatie
 • historischeonderzoeken
 • AIM (activiteitenbesluit internet module)

aanvraag omgevingsvergunning tot oplevering

 • aanvraag omgevingsvergunning
 • aanbestedingen
 • uitnodiging aannemers/onderaannemers
 • bouwbegeleiding
 • bouwtoezicht
 • bouwvergaderingen
 • directievoering
 • opleveringen