Diensten

Het ontwerp van uw droomproject is maar een deel van ons werk. Op deze pagina omschrijven wij alle werkzaamheden die wij u kunnen aanleveren.

head image

Wat doen we nog meer

Wij adviseren u ook over bouwkosten, planning, contracten met de aannemer, wij maken berekeningen en zorgen voor de benodigde vergunningen. Voor sommige specifieke onderdelen hebben wij onze adviseurs.

Kortom: wij maken niet alleen een mooi ontwerp, maar loodsen u door het hele bouwproces heen. Een uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden staan natuurlijk in een overzichtelijke offerte aangegeven.

Vooronderzoek

 • opstellen programma van eisen
 • locatie onderzoek
 • KLIC-oriĆ«ntatie
 • grensreconstructie
 • kadastrale kaart
 • nul-meting
 • haalbaarheidsonderzoek
 • indiening principe verzoek

Bouwkundig

 • bouwkundige kostenraming
 • installatie kostenraming
 • voorlopige schetsontwerp
 • definitieve schetsontwerp
 • 3D impressie
 • bestektekening
 • technische tekening
 • technische omschrijving
 • bouwkundige bestek
 • installatietekening
 • installatiebestek
 • constructieberekening
 • constructietekening
 • brandveiligheidsberekening

Berekeningen

 • toetsing Besluit bouwwerken leefomgeving (voorheen Bouwbesluit)
 • ventilatie berekening
 • daglicht berekening
 • daglichtfactor berekening
 • spuiventilatie berekening
 • warmteverlies berekening
 • koellast berekening
 • bezonningsstudie
 • akoestische berekening
 • stikstof berekening (AERIUS)
 • Rc berekening (isolatie)
 • BENG berekening (Bijna Energie Neutrale Gebouwen)
 • MPG berekening (Milieu Prestatie Gebouwen)
 • WPAC berekening (buitengeluid Warmtepomp en Airconditioning)
 • GPR gebouw (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn)

Activiteiten

 • omgevingsplan wijziging
 • landschappelijke inpassing
 • externe veiligheid
 • ecologisch onderzoek
 • archeologisch onderzoek
 • luchtkwaliteit
 • asbestinventarisatie
 • historisch onderzoek
 • AIM (activiteitenbesluit internet module)
 • verkennend bodemonderzoek
 • sondering
 • verkeerseffect
 • wegverkeerslawaai
 • waterberging tekenen / berekenen
 • omgeving
 • verkeer en parkeren
 • milieueffectrapportage
 • milieu zonering
 • geuronderzoek

Aanvraag omgevingsvergunning tot oplevering

 • aanvraag omgevingsvergunning
 • sloopmelding
 • sloopaanvraag
 • KLIC-graafmelding
 • aanbestedingen
 • uitnodiging aannemers/onderaannemers
 • bouwbegeleiding
 • bouwtoezicht
 • bouwvergaderingen
 • directievoering
 • opleveringen