vergunningsvrij

Ook voor vergunningsvrij bouwen gelden strikte regels. Denk niet ‘ik heb geen vergunning nodig, dus ik kan ongehinderd bouwen wat ik wil’. Wie dat denkt, komt van een koude kermis thuis. In het gunstigste geval kan alsnog een vergunning worden aangevraagd. Anders moet het pas gebouwde weer worden afgebroken. Met alle gevolgen van dien.

verantwoordelijkheid
Met de verruiming van het vergunningsvrij bouwen, heeft de overheid ook meer verantwoordelijkheid bij de burger gelegd. Wie bouwt, moet zelf onderzoeken of daarvoor al dan niet een vergunning nodig is. Er zijn verschillende manieren om daar achter te komen.

vergunningscheck op 'Omgevingsloket online'
Dit kunt u zelf altijd doen. Maar hier schuilt ook een gevaar: de uitslag geeft geen garanties. Bij één fout antwoord krijgt u al een verkeerd advies. Bovendien speelt het bestemmingsplan - dat van gebied tot gebied verschilt - ook een rol. En dan zijn er nog de vereisten van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Kortom, de uitkomst van deze check geeft zeker geen garanties.

informatie inwinnen bij de gemeente
U kunt monding advies vragen bij de gemeente. Echter één moment van elkaar verkeerd begrijpen kan dan grote gevolgen hebben.

risico
Wie zonder vergunning bouwt op basis van mondeling advies of op basis van online advies uit de vergunningscheck neemt een groot risico!

regels voor vergunningsvrij bouwen
Wie een omgevingsvergunning moet aanvragen, krijgt deze vergunning schriftelijk en kan daarin precies lezen aan welke eisen het bouwwerk moet voldoen. In geval van vergunningsvrij bouwen zijn er ook strikte regels. Die worden alleen niet zwart op wit verstrekt. En toch gelden ze. En wie zich niet aan die regels houdt, ondervindt daarvan zeker de gevolgen. En die kunnen heel groot zijn.

vergunningsvrij is niet regelvrij hierbij enkele eenvoudig tips

  • uw bouwwerk moet altijd voldoen aan het bouwbesluit
  • u moet kunnen aantonen dat uw bouwwerk constructief in orde is
  • u moet kunnen aantonen dat de lichtinval voldoende is
  • u moet kunnen aantonen dat uw bouwwerk voldoende wordt geventileerd
  • het bouwwerk moet voldoen aan de isolatienormen
  • de gemeente kan optreden tegen het uiterlijk van uw gebouw

schriftelijke bevestiging
De enige betrouwbare toezegging dat er zonder vergunning gebouwd mag worden, is een schriftelijke bevestiging van uw gemeente. In dat geval sturen wij de gemeente een omschrijving van de wensen van de klant, eventueel foto’s en een héél eenvoudig schets. Van de gemeente krijgen wij dan een schriftelijke bevestiging dat het gaat om een vergunningsvrij bouwwerk.

vrijblijvende offerte
Voor de schriftelijke aanvraag met schriftelijke bevestiging van de gemeente maken wij graag een geheel vrijblijvende offerte. De kosten hiervoor zijn relatief gering.

vergunningcheck
Wie wil weten of een bouw- of verbouwproject vergunningsvij is, kan bij ons terecht voor een gratis en vrijblijvende vergunningscheck.
Indien u daarna een schriftelijke bevestiging van de gemeente wilt of indien een vergunning vereist is, dan ondersteunen wij u daar desgewenst graag bij.