disclaimer

disclaimer
De site van Bouwkundig Ontwerpburo Wilzing is met de grootste zorg en nauwkeurigheid samengesteld. Desondanks kunnen er geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de getoonde informatie. Bouwkundig Ontwerpburo Wilzing kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de getoonde informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de informatie van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht er evenwel sprake zijn van omissies in de getoonde informatie, dan is dit nadrukkelijk zonder enige opzet. Wij vragen bezoekers van onze site dan ook om eventueel geconstateerde onjuistheden te melden bij Bouwkundig Ontwerpburo Wilzing, zodat deze per omgaande verholpen kunnen worden. E-mail

copyright
Alle aan u getoonde informatie op deze website valt onder het auteursrecht. Wederrechtelijk gebruik van deze informatie is strafbaar. Geen enkele informatie van deze site mag gereproduceerd worden zonder nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bouwkundig Ontwerpburo Wilzing. In het geval dat en alleen nadat deze schriftelijke toestemming verkregen is, dient ten alle tijden de publicatie van de betreffende informatie voorzien te worden van een zichtbare en eenduidige bronvermelding, verwijzend naar en met naamsvermelding van Bouwkundig Ontwerpburo Wilzing. Heeft u hierover vragen dan kunt u contact opnemen met Wilzing. E-mail